2021-12-21

НАКАЗ №29/2021

Про результати проведення науково-практичної інтернет-конференції
«Актуальні питання методики викладання суспільних дисциплін
в закладах фахової передвищої освіти»
серед викладачів суспільних дисциплін ЗФПО м. Києва

nakaz29_21 SUSP_konf.doc