2021-11-05

ПОЛОЖЕННЯ -2021

про проведення науково-практичної інтернет-конференції
«Актуальні питання методики викладання суспільних дисциплін
в закладах фахової передвищої освіти»
серед викладачів суспільних дисциплін ЗФПО м. Києва
іnternet -konferentsіya susp 2021