2020-11-30

Підкомісія 022 Дизайн НМК 2 з культури і мистецтва
сектору фахової передвищої освіти плідно працює над Стандартом.
Для формування компетентностей випускника зі спеціальності 022 Дизайн
членами робочої групи був розроблений опитувальник, відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів фахової передвищої освіти.
Його заповнили 44 фахівці з різних сфер дизайну. Після обробки інформації членами підкомісії був складений перелік компетентностей, які,
на думку фахівців, найбільш актуальні для даної спеціальності.
На черговому засіданні, яке було проведено на Zoom-платформі 13.11.2020 року, проаналізовані отримані результати опитування та сформовані загальні компетентності випускника спеціальності 022 Дизайн.
Щиро дякуємо за ініціативу та підтримку директору
Київського фахового коледжу прикладних наук Ганні Щуцькій!