2020-10-03

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу «Педагогічні досягнення»
на кращу методичну розробку
з дисциплін «Іноземна мова» та «Іноземна мова за проф. спрямуванням»
закладів фахової передвищої освіти м. Києва

polozhennyaІnoz20 metod. rozrobki